Advertisements

🌻“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,” và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: “Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.”💓

‭‭Rô-ma‬ ‭13:8-10‬

Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở chúng con điều này để mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con thờ phượng hay khi chúng con học Lời của Ngài, thì tấm lòng của chúng con thật sự được gần gũi, tương giao với Chúa càng hơn

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑